עורך דין תעבורה E&N

נקודות תעבורה

שיטת הניקוד פותחה מטעם משרד הרישוי במטרה לבצע אמצעי מעקב אחרי נהגים בעלי ריבוי עבירות תנועה. לצד העונש המוטל על הנהג לרבות: קנס כספי, הזמנה לדין, פסילת רישיון הנהיגה ועוד, נרשמות לחובתו נקודות במרשם התעבורתי בהתאם לחומרת העבירה שהתבצעה. מטרת רישום נקודות התעבורה היא להתרכז בנהגים מועדים בכדי להרתיע אותם ע"י אמצעי תיקון.

שיטת הניקוד, מטרתה?

מטרת שיטת הניקוד הינה:

 • לבצע הרתעה בקרב הנהגים השונים מלבצע עבירות תנועה.
 •  לשמש כאמצעי מעקב אחר מורשעי תעבורה מועדים.
 • להסב הגנה ע"י שמירת בטיחותם של כלל משתמשי הדרך השונים.
 • הענקת כלים לסיוע ושיפור נהיגתם של הנהגים החוטאים ע"י קורסי נהיגה.

שיטת הניקוד אינה מהווה ענישה, אלא אמצעי תיקון אשר מוטל על נהגים בעלי עבירות תנועה תכופות.

מהן עקרונות שיטת הניקוד, ועל אילו נוהגים יוטל אמצעי תיקון?

נהגים שירשמו לחובתם מספר מוגדר של נקודות יחויבו בביצוע אמצעי תיקון, להלן רף הנקודות:

מספר נקודות תקפות:אמצעי התיקון:נוסח ההודעה מטעם רשות הרישוי:
רישום של 12-22 נקודותקורס נהיגה נכונה (בסיסי)הזמנה להדרכה לנהיגה נכונה
רישום של 24-34 נקודותקורס נהיגה ייעודיהזמנה להדרכה לנהיגה נכונה
רישום של 36 נקודות ומעלהרישיון הנהיגה יפסל לתקופה של שלושה חודשיםפסילה מלהחזיק רישיון נהיגה
פסילה מלהחזיק רישיון נהיגה• פסילת רישיון הנהיגה לתשעה חודשים.
• ביצוע מבדקים במרב"ד.
• מבחן נהיגה עיוני – תיאוריה.
• מבחן נהיגה מעשי – טסט.
רישום של 72 נקודות או צבירת 36 נקודות בפעם השנייה תוך שש שנים

חשוב לדעת כי – נהג שלא ייבצע את קורסי הנהיגה המוטלים עליו תוך פרק זמן של שישה חודשים, עשוי להיות צפוי לפסילת רישיון הנהיגה שלו.

האם נהג רשאי לערער על אמצעי תיקון שהוטל עליו מטעם משרד הרישוי?

נהג שהודע לו כי מוטל עליו אמצעי תיקון בהתאם לתקנה 569(ג)/(ד), יהיה רשאי להגיש בכתב מסמך למשרד הרישוי, לעניין העובדה כי הוא מעוניין להשמיע את טענותיו, תוך 30 ימים בלבד. נהג שניתנה בפניו ההזדמנות להשמיע בפני משרד הרישוי את טענותיו, ימתין לקבלת ההחלטה. במקרה בו נתנה רשות הרישוי את החלטתה, תאמר במכתבה גם את המועד בו יחול אמצעי התיקון, למשל: אם הוחלט על פסילה, הנהג יהיה מעודכן בעניין המועד שבו היא תחל.

מידע כללי בעניין קורסי הנהיגה השונים בהתאם לשיטת הניקוד

זומנתם לקורס נהיגה לאור ריבוי נקודות? חשוב שתדעו מספר דברים

 • משך הקורס הוא – 12 שעות סך הכל (לעיתים מתפצל לשני מפגשים ולעיתים לשלושה) כאשר בסופו נדרש הנהג במעבר מבחן מסכם בהצלחה.
 • נקודות התעבורה שנרשמו לחובת הנהג לא נמחקות בעת ביצוע אמצעי התיקון, אלא בעלות תוקף של שנתיים מיום ביצוע העבירה. נהג שצבר מעל 22 נקודות, תוקפן יעמוד על 4 שנים מיום ביצוע העבירה.
 • בעת ההתייצבות לקורס נהיגה, יש להקדים מעט בזמן, להצטייד ברישיון נהיגה, תעודה מזהה ובנוסף בטופס הזימון.
 • נהג שלא ייבצע או שמא לא יעבור בהצלחה את קורס הנהיגה, תוקפן של הנקודות שצבר ימשיכו להיות תקפות.
 • נהגים שביצעו עבירות תנועה נוספות וצברו עוד נקודות למרשם התעבורתי יהיה צפויים בביצוע אמצעי תיקון נוספים.

מהם אמצעי התיקון העומדים לרשות משרד הרישוי?

נהג שצבר לחובתו נקודות למרשם התעבורתי, עשוי להיות צפוי לאמצעי התיקון הבאים (בהתאם לכמות הנקודות):

 • קורס נהיגה נכונה (בסיסי ויעודי)
 • מבחן עיוני (תיאוריה)
 • מבחן מעשי (טסט)
 • בדיקות רפואיות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים
 • פסילת רישיון הנהיגה לפרק זמן מוגדר, או עד קיום מילוי התנאים בהתאם לדרישותיהם של משרד הרישוי

על כל נהג יוטל אמצעי תיקון אחר, בהתאם לכמות הנקודות המיוחסות לו. שיטת רישום הנקודות מבחינה בין עבירות קלות לבין עבירות חמורות. ניתן לראות כי קיימות חמש דרגות, כאשר כל דרגה מציינת את חומרת העבירה. רישום הנקודות ייעשה תמיד באופן זוגי בחלוקה הבאה: 2, 4, 6, 8, 10 (כאשר 2 מסמל עבירת תעבורה קלה ואילו 10 מעיד על ביצוע עבירה חמורה).

שיטת הניקוד בהתאם לפי פקודת התעבורה

כל עבירות התנועה משויכות לסעיפי תקנה אשר נמצאים בדיני התעבורה. נהג שקיבל דו"ח בגין ביצוע עבירת תעבורה ומעוניין לבדוק האם הוא מחויב ברישום נקודות, יכול להיעזר בסמל העבירה המופיע ברישום הדו"ח בכדי לראות האם העבירה שביצע נושאת עימה נקודות חובה.

מתי מתבצע רישום נקודות וכיצד?

בעת התרחשות עבירת תנועה, עשוי הנהג להיות צפוי בקבלת דו"ח ממשטרת ישראל, אשר נושא עימו נקודות חובה לצד תיאור העבירה. נקודות החובה יכולות להופיע במרשם התעבורתי ולחול על הנהג במקרים הבאים:

 • בעת תשלום הדו"ח
 • הרשעה בבית המשפט לתעבורה
 • אם לא הוגשה בקשה להישפט, ובנוסף לא שולם הקנס הכספי תוך 90 ימים מיום המצאת הדו"ח.

שימו לב כי קיימים זמנים מוגדרים בחוק בעניין תשלום הדו"ח והגשת בקשה להישפט.

הסבת דו"ח משטרה, שינוי רישום נקודות תעבורה

נהגים רבים מקבלים דו"ח משטרה בצירוף נקודות תעבורה בגין עבירת תנועה שהתרחשה ע"י נהג אחר ברכב הרשום על שמם. על מנת להסב את דו"ח המשטרה על מבצע העבירה, יש לפנות למשטרת ישראל באמצעות שתי הדרכים האות:

 • שליחה בדואר רשום לכתובת: עבור מרכז פניות נהגים, תא דואר 120, פתח תקווה, מיקוד 49100
 • פנייה מקוונת בקישור הבא – לחצו כאן.

בעת הגשת הפנייה יש לצרף את הפרטים הבאים:

 • שם מלא של מבצע העבירה
 • תצלום תעודת הזהות של מבצע העבירה
 • צילום דו"ח התנועה
 • תצהיר של הנהג בעניין ביצוע העבירה. על התצהיר להיות חתום ע"י עורך דין תעבורה.

כיצד ניתן לברר את מצב נקודות העומדות לחובתו של הנהג?

בכדי לברר את מצב הנקודות העדכני שעומד לחובתו של הנהג, ניתן לעשות זאת במספר דרכים שונות, לרבות:

 • פניה מקוונת – באתר האינטרנט לקבלת תדפיס נקודות עדכני. שימו לב כי התדפיס ישלח לכתובת מגוריכם המעודכנת במשרד הפנים.
 • רשיומט – עמדה לשירות עצמי הממוקמת בסניפי הסופר פארם הנבחרים ובמשרדי הרישוי השונים. לצורך קבלת התדפיס יש להזדהות ע"י כרטיס אשראי על שם בעל הרישיון בלבד! התדפיס מתקבל מיידית.
 • שירות טלפוני – פנייה למוקד במספר 5678*, יש להזדהות ע"י מספר תעודת זהות ורישיון נהיגה. תדפיס הנקודות יישלח לכתובת מגוריכם המעודכנת במשרד הפנים.
 • משרד הרישוי – בעת הזמנת תור, יתאפשר להנפיק עבורכם תדפיס נקודות עדכני בסניפי הרישוי השונים.

שימו לב, מיופה כוח או עורך דין מטעמכם, לא רשאים להנפיק עבורכם תדפיס נקודות חובה.

פסילת רישיון הנהיגה לאור ריבוי נקודות

משרד הרישוי רשאי לפסול לנהג את רישיון הנהיגה שלו לאור ריבוי נקודות או עקב אי עמידה בקורסים הנדרשים. הודעה על פסילת הרישיון תשלח מטעם משרד הרישוי עם ציון התאריך של תחילת הפסילה. על הנהג חלה החובה להפקיד את רישיון הנהיגה שלו במשרד הרישוי או שמא לא ימנו עבורו את ימי הפסילה. נהג שלא יפקיד את רישיונו עשוי להסתבך בעבירת נהיגה בזמן פסילה.

זומנתם לקורס נהיגה מונעת? קבלו מאיתנו מספר טיפים חשובים

בעת קבלת זימון לקורס נהיגה מונעת בסיסי/ייעודי, מומלץ להקפיד על התנאים הבאים:

 • חל איסור בשימוש בטלפונים ניידים
 • אין לגלוש באינטרנט
 • נוכחות של 80% חובה
 • אין לישון במהלך השיעור
 • אין לאכול, לעשן ולשתות במהלך הקורס
 • חובה בהצלחת המבחן המסכם
 • אין לצאת במהלך השיעור
 • הגעה בזמן בתום ההפסקה
 • אין להגיע לקורס עם מלווים, לרבות: ילדים

כל חריגה מכללים אלו, עשויים לגרור את הנהג בביצוע הקורס בשנית ובעלות מלאה.

כיצד ניתן לדחות קורס נהיגה?

נהג שלא יוכל להתייצב לקורס הנהיגה במועד הקבוע לו מסיבות כאלו ואחרות, עליו לשלוח בקשה מפורט למחלקת המידע הממוקמת באגף הרישוי. את הבקשה ניתן לשלוח באמצעות פנייה מקוונת או באמצעות שליחת דואר רשום . בפנייה יש לצרף: מהות הפנייה, צילום ת"ז וצילום של רישיון הנהיגה.
הסיבות לדחיית קורס נהיגה הן:

 • שירות צבאי
 • שהייה בבית סוהר
 • שהייה בחו"ל למטרת עבודה או לימודים
 • אשפוז ממשוך בבית חולים

דרכי ההתקשרות, נהיגה מונעת

לכל שאלה, בעיה או פנייה בעניין קורסי נהיגה מונעת, ניתן לפנות לגופים הבאים:

 • מיב"ע (מרכז ישיבות בני עקיבא) – לפנייה מקוונת הקליקו כאן , או באמצעות שליחת פקס למספר: 036066259.
 • קבוצת עמל – לפנייה מקוונת הקליקו כאן , או באמצעות שליחת פקס למספר: 036066999.

אילו תכנים מועברים בקורס נהיגה מונעת?

קיימים שני קורסי נהיגה, כאשר לכל קורס יש דרישת מינימום צבירת נקודות חובה. נהג שצבר 12-22 נקודות חובה, יוטל עליו אמצעי תיקון מסוג קורס נהיגה בסיסי, לעומת זאת נהג שצבר 24-34 נקודות חובה, יוטל עליו אמצעי תיקון מסוג קורס נהיגה ייעודי. להלן התכנים המרכזיים בקורסי הנהיגה:

קורס נהיגה בסיסיקורס נהיגה ייעודי
נהיגה בחושךיציבות הרכב
נהיגה בחורףמהי נהיגה מונעת ומהן עקרונותיה
התמודדות הנהגת במפגש עם הולכי רגל בדרכיםהתמודדות עם דילמות העולות בנהיגה
נתינת זכות קדימה, והתנהלות בצמתיםשיטת הניקוד
עקיפה בטוחה ונכונהדגשים על מהירות
מניעת תאונת דרכים (מלפנים ומאחור)אמצעי בטיחות שיש לנקוט ברכב
 הפעלת שיקול דעת
 נסיעה בטוחה לאחור

שימו לב, על מנת לצלוח את הקורסי הנהיגה, על הנהג לעמוד בשני תנאים מצטברים:

 • הצלחה במבחן המסכם
 • 80% הגעה לקורס

נהג שלא יעמוד בתנאים אלו ייאלץ לבצע את קורס הנהיגה בשנית.

האם נקודות התעבורה נמחקות מהרישום התעבורתי?

נקודות התעבורה לעולם לא יימחקו מן הרישום התעבורתי, אך לא יהיה להן תוקף. נקודות החובה עומדות לנהג לפרק פרק של שנתיים מיום התרחשות העבירה האחרונה, או שמא לתקופה של 4 שנים בהתאם לקבוע בחוק. לאור האמור, נהג שמבצע את אמצעי התיקון שמוטל עליו ובנוסף חלפו מספר השנים הנדרשות, ייפתח עבורו "דף חדש".

קיבלתם דו"ח? הסתייעו בעורך דין לתעבורה

כפי שצוין במאמר, תשלום דו"ח הינו הודאה באשמת ביצוע העבירה וכל המיוחס לכם. תשלום הדו"ח עשוי לגרור בחובו מטלות נוספות מלבד תשלום קנס לרבות: אמצעי תיקון ממשרד הרישוי. לאור האמור, המתינו עם תשלום הדו"ח, היוועצו עם עורך דין תעבורה הבקיא בדיני התעבורה המגוונים והשונים. עו"ד מיומן עשוי לסייע לנהגים באמצעות שינוי סעיף העבירה שלא טומן בחובו נקודות חובה.

נקודות תעבורה

במאמר זה דיברנו על:

דילוג לתוכן