עורך דין תעבורה E&N

עקיפה מסוכנת

עקיפה מסוכנת היא למעשה עבירה המיוחסת לנהג העוקף רכב אחר כשהדרך לא פנויה או לא מאפשרת לו זאת. כמו כן, עקיפה מסוכנת היא עקיפה בקו הפרדה רצוף, עקיפה כשהדרך אינה פנויה, עקיפה כשהראות לקויה ושדה הראייה מוגבל. כנראה גם המורה לנהיגה שלכם דימה לכם את קו ההפרדה הלבן כמו קיר בטון? אז כך למעשה גם דעתם של בית המשפט לתעבורה וקציני משטרה – לעולם אסור לחצות קו הפרדה כמו שלעולם (אנחנו מקווים) שלא תכנסו בקיר בטון בכוונה.

מהם סוגי העקיפה המסוכנות ומה העונש?

החטא ועונשו.

  • החטא: עקיפה כשהדרך אינה פנויה – במקרה ונהגת ברכב ועקפת רכב אחר כשהדרך לא הייתה פנויה במרחק גדול מספיק לאפשר ביצוע עקיפה בבטחה, גרמת לסיכון נסיעתו של רכב אחר. עונשו: הזמנה לדין, 10 נקודות, ו-3 חודשי פסילת רישיון מינימום.
  • החטא: עקיפה תוך חציית קו הפקדה רצוף – במקרה ונהגת ברכב וניסיתי לעקוף או הסטת את רכבך בכדי לעקוף רכב אחר תוך חציית קו הפקדה רצוף שלא נמצא לצידו הימני קו קטעים. עונשו: הזמנה לדין ו-10 נקודות.
  • החטא: עקיפה בראות לקויה או כששדה הראייה חסום או מוגבל – במקרה ונהגת ברכב ועקפת או ניסית לעקוף או סטית שמאלה או ימינה כדי לעקוף, רכב או בעל-חיים, כאשר הראות לקויה או שדה הראייה חסום או מוגבל. עונשו: הזמנה לדין ו-8 נקודות.
  • החטא: עקיפה מסוכנת תוך חציית קו הפקדה רצוף – במקרה ונהגת ברכב ועקפת רכב אחר תוך חציית קו הפרדה רצוף שלא נמצא לצידו הימני קו קטעים ועקפת בכך באופן מסוכן. עונשו: הזמנה לדין, 10 נקודות ו-3 חודשי פסילת רישיון מינימום.

 

שטח הפרדה רצוף

גם אחרי כל ההסברים של המורי נהיגה, נהגים רבים מוצאים את עצמם חוצים את שטחי ההפרדה ומקבלים על כך קנסות או וזימון לבית משפט.
מה ההדרה של שטח הפרדה? שטח הפרדה הוא למעשה התחימה המלאכותית אשר מותקנת לאורך הכביש או בחלקים ממנו, אשר מפרידה אותו לשני נתיבי תנועה.
מטרת העל של שטח ההפרדה היא למעשה להפריד בין נתיבים מנוגדים ולמעשה לנסות למזער את ההשפעה של נתיב אחד על השני. למעשה שטח הפרדה יכול להיות גם אי תנועה, מבנה כלשהו, סימון על הכביש כמו מעבר חצייה ועוד.

 

האם זה אותו עונש לכל שטחי ההפרדה?

אין כל הבדל על חציית שטח הפרדה שטוח או בולט, בתצורה של בטון או הפרדה. זאת אומרת שכל תיחום או כל סימון בכביש אשר התכלית שלו היא חציצה בין נתיבים, כל דין הוא כמו כל שטח הפרדה.
לעיתים ישנו בלבול, כי יש אנשים אשר חושבים ששטח הפרדה. הוא על ידי סימן בלבד.

 

היבט חוקי- משפטי

למעשה סעיף מספר 36 לתקנות תעבורה, מתייחס בצורה שירה לנהיגה כביש הבנוי בו שטח הפרדה, בעוד נקבע שהדרך המחולקת לאורה על ידי הקו הפרדה, כל אחד מהנתיב מוגדר כדרך חד סטרית.
בדרך שהיא מחולקת על ידי שטח הפרדה, חובה תמיד לנהוג מצד ימין לשטח, חל איסור לעבור את השטח או להחנות בו את הרכב, אלא מפורש בחוק אחרת.

 

כך קובעת התקנה הרלוונטית דרך מחולקת תק' (מס' 3) תש"ל-1970

36. (א) בדרך המחולקת לארכה על ידי שטח הפרדה, יראו כל אחד מהכבישים משני צדי שטח ההפרדה ככביש חד-סטרי.
(ב) בדרך המחולקת על ידי שטח הפרדה, ישתמש הנוהג ברכב או בבעל-חיים בצד שמימין לשטח ההפרדה, לא יעבור אותו ולא יעמיד בו רכב או בעל-חיים אלא אם הותר הדבר על-פי תמרור ובמקום שהותר.
(ג)בכביש המחולק על ידי קו הפרדה רצוף ישתמש הנוהג ברכב או בבעל-חיים בצד שמימין לקו, ולא יעבור אותו אלא אם נמצא קו קטעים סמוך לקו ההפרדה בצדו הימני.
(ד) בכביש המחולק לנתיבים שבהם סומנו חצים המובילים לצומת, לא ייכנס הנהג לצומת, לא יעבור בו ולא יצא ממנו אלא בכיוון חץ שסומן בנתיב שממנו נכנס לצומת; לעניין תקנת משנה זו, "צומת" – לרבות מפגש עם כביש אחר.
(ה) בכביש שיש בו שני נתיבים או יותר באותו כיוון נסיעה לא ייכנס נוהג רכב מסחרי או רכב עבודה שמשקלו הכולל המותר עולה על 10,000 ק"ג לצומת ולא יעבור בו אלא בנתיב הימני ביותר באותו כיוון נסיעה אלא אם כן הוצב בו תמרור 613 המתיר לרכב נסיעה בנתיבים נוספים. לענין זה לא יובא במנין הנתיבים נתיב שיועד לתחבורה ציבורית.
(5) חוצה קו הפרדה רצוף, אלא אם כן בסמוך לו בצדו הימני נמצא קו קטעים;

 

ענישה בעקבות חציית קו הפרדה רצוף

הענישה משתנה בין עקיפה בפס הפרדה רצוף או שטח הפרדה ומשתנה בהתאם לנסיבות ובהתאם להיקף החצייה. קיימים מקרים רבים שחציית שטח אשר מוגדר בחוק כשטח הפרדה, יתקבל עונש כקנס. חציית קו הפרדה הנעשית למשל תוך כדי עקיפה, תגרור זימון לבית משפט ועלולה לגרום גם לפסילה מנהלתית מקצין משטרה.

 

עבירות עקיפה מסוכנת – מה הן התקנות ומה הן הענישה?

תראו, עקיפות מסוכנות הן עבריינות תנועה בין החמורות ביותר מכיוון שהם עלולות והגורמות לתאונות הדרכים הקשות והקטלניות ביותר. בבית משפט העונש לעבירה זו היא מינימום פסילת רישיון הנהיגה ל-3 חודשים לפחות. פעולות אכיפה משוטרי אגף התנועה, משלבים מסוק משטרתי עם ניידות גלויות וסמויות על מנת לאתר את העבריינים המבצעים את עבירות תנועה חמורות המהווים סיכון ממשי לכל העוברים והשבים בדרך.

 

לסיכום

עבירות תנועה מסוכנות הן כאשר הנהג מנסה לעקוף כשהדרך אינה פנויה, או אינה מאפשרת לו בחוק, או מסכנת את הנהגים האחרים.
בית המשפט רואים בעקיפה מסוכנת עבירה מבין החמורות ביותר ועבירה הגורמת לסיכון ממשי לחיי אדם.

עקיפה מסוכנת

אז מה היה לנו עד עכשיו?

דילוג לתוכן